Al 20 jaar zijn we dé sportaanbieder in de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Er is veel talent aanwezig bij de jeugd in Amsterdam Zuidoost. Veel van dit talent blijft onder de radar door de sociaal-economische situatie in Bijlmer Oost. Als in de K-buurt gewortelde organisatie speelt K-Zone Sports een maatschappelijke rol in het stimuleren en begeleiden van jong en oud. Zo helpen wij hen stappen te zetten naar het leven dat zij ambiëren, met ambitieuze doelen en een gezonde leefstijl. Om dit nog beter in te vullen bieden we sinds 2017 ook een platform voor sportaanbieders om contact te maken met bewoners.

Onze missie is om dat talent tot bloei te laten komen en door een divers aanbod van laagdrempelige sportactiviteiten aan te bieden. Middels deze sportactiviteiten voor jong en oud willen we bijdragen aan een gezonde leefstijl voor het hele gezin. Ook spelen we een verbindende rol in de buurt op sportgebied door onze platformfunctie. Door jong en oud de mogelijkheid te bieden te sporten, mee te organiseren en zich professioneel te ontwikkelen, zijn we een meerwaarde in Bijlmer-Oost. Concreet doen we dit door onze rol als opleidingsinstituut te continueren, onze rol als sportaanbieder uit te breiden en de rol van contactplatform voor bewoners en organisaties neer te zetten. Key tot your future, door en voor de bewoners van Bijlmer-Oost.