Sportbuurtwerk: Sport geeft plezier en bewegen is bovendien heel gezond. Sport verbindt mensen aan elkaar en kan buurtbewoners dichterbij elkaar brengen. Stiching K-Zone Sports is de lokale sportaanbieder van sportbuurtwerk in Bijlmer oost. Onze vrijwilligers, stagiaires en sportmedewerkers organiseren wekelijks sport- en spelactiviteiten. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en worden gehouden zoveel mogelijk op pleintjes en in gymzalen in de buurten waar de doelgroep woont. Wij werken met allerlei verenigingen samen om sport naar de buurt te brengen en omgekeerd. Ook werken wij samen met de verschillende basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Onze medewerkers zijn gediplomeerd en beschikken over een EHBO certificaat.
Klik hier voor al onze locaties en tijden.